Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp gỗ hàng đầu trong và ngoài nước.

Với tầm nhìn đã nêu, Trí Dũng đã xác định ba sứ mệnh tổng thể cho định hướng phát triển của công ty cũng như các Quý đối tác như sau:

Số 1

Trở thành nhà cung cấp gỗ được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ nguồn gỗ phong phú, chất lượng hàng đầu dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.

Số 2

Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.

Số 3

Mang lại cho đối tác những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua chính sách và ổn định giá nhằm tạo thị trường tốt nhất cho từng khu vực.

Giá trị Trí Dũng Wood cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua

Khách hàng là trên hết có nghĩa là mỗi việc chúng ta làm chỉ có giá trị khi thực sự mang lại lợi ích cho khách hàng, đồng nghiệp

Liên tục cải tiến để luôn dẫn đầu

Tinh thần phối hợp vì ở Trí Dũng Wood, bạn sẽ không có kết quả tốt nếu không phối hợp.

Phát triển nhân lực vì con người với năng lực cao sẽ tạo lợi thế cạnh tranh và thành công vượt trội cho tổ chức.

Cam kết hành động để vượt qua khó khăn và đạt được thành công lớn.